کارفرمایان محترم شما می توانید از فهرست جدیدترین کارجویان متقاضی كسب و كارخانگي ( دور کاری ),نیروی مورد نیاز خود را انتخاب نماید و با کار یابی امیر کبیر در اصفهان تماس حاصل نمایید لطفا" درصورتی که مایلید از سرویس كسب و كار خانگي ( دور کاری ) استفاده نمایید اینجا را کلیک کنید
 
 متقاضیان دورکاری
مشاهده رزومهتاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایششهرستان محل سکونتشغل خانگی پیشنهادی
رزومه ۱۳۹۷/۹/۱۴مهرانشیروانیمکانیک اصفهاننقشه کشی و مدلسازی ۳بعدی
رزومه ۱۳۹۷/۶/۷علیرضاکیانیمکانیکساخت و تولیداصفهانطراحی طلا و جواهرات
رزومه ۱۳۹۷/۵/۲۶نداخلجیصنایعگرایش درتمامی زمینه رشته صنایعاصفهانساخت تابلو3بعدی
رزومه ۱۳۹۷/۵/۲۶نداخلجیصنایعگرایش درتمامی زمینه رشته صنایعاصفهانساخت تابلو3بعدی
رزومه ۱۳۹۷/۳/۳۰الههرییسیادبیات شاهين شهربسته بندی
رزومه ۱۳۹۷/۳/۳۰الههرییسیادبیات شاهين شهربسته بندی
رزومه ۱۳۹۷/۱/۱۹افشینجهانبخشبرققدرتشهرضاکارفنی
رزومه ۱۳۹۶/۶/۱۰دانیالمختاری گندمانی مکانیکجامداتاصفهانتدریس خصوصی ریاضی
رزومه ۱۳۹۶/۶/۲طیبه نصیری حسابداریحسابداری اصفهاندفتر نویسی و تایپ
رزومه ۱۳۹۶/۴/۳۱محبوبه الساداتحسینی بلانحسابداریحسابداریاصفهانحسابداری
رزومه ۱۳۹۵/۱۱/۹سمیهحاجی هاشمیحقوق اصفهانتایپ
رزومه ۱۳۹۵/۸/۱۶سیدسجادقاضویمکانیکساخت و تولیداصفهانساخت کیف پول چرم و کیف زنانه
رزومه ۱۳۹۵/۸/۲الهامجمشیدی حسابداریحسابداری مالیاصفهانحسابداری
رزومه ۱۳۹۵/۶/۲۵راضیهایمانی چمطاقیشیمیکاربردیاصفهانملیله دوزی
رزومه ۱۳۹۵/۳/۱۶حامدپورعباسیکامپیوترنرم افزاراصفهانکامپیوتری
رزومه ۱۳۹۴/۹/۷فرهادموسویکامپیوترنرم افزارخميني شهرتولید
رزومه ۱۳۹۴/۷/۵سمانهملاکوچکیاناظهار نشدهطراحی فرشاصفهان.خوراسگانفتوشاپ
رزومه ۱۳۹۴/۶/۲۷امینکیخاییصنایعتکنولوژی صنعتینجف آبادبسته بندی- مونتاژ- سایر
رزومه ۱۳۹۴/۶/۱۶سمیرادرستیمواد و متالورژیمتالوزژیتبريزتایپ، تحقیق
رزومه ۱۳۹۴/۶/۵رضادرویش زادهمکانیکخودروشيرازطراحی با کتیا
رزومه ۱۳۹۴/۶/۴موفقکرمیعلوم انسانی الوندوسایل ظریف و فانتزی
رزومه ۱۳۹۴/۵/۲۵کبرینوریاظهار نشده تهرانکارهای تزیینی
رزومه ۱۳۹۴/۵/۱۲ازادهداوریانادبیات تهرانکااشی کاری تزیینی
رزومه ۱۳۹۴/۵/۱۲ازادهداوریانادبیات تهرانکااشی کاری تزیینی
رزومه ۱۳۹۴/۴/۲۲حمید رضابقولی زادهنفتمهندسی شیمی -صنایع پتروشیمیاصفهانناجی غریق و مربی شنا
رزومه ۱۳۹۴/۴/۱۴بنفشهآرمانیکامپیوترنرم افزاراصفهانتایپ
رزومه ۱۳۹۴/۴/۱۴زهراآریاعلوم تجربی تهرانویراستاری ادبی و فنی
رزومه ۱۳۹۴/۴/۱۲احسانحبیبیمدیریت دولتیچندبخشیاصفهانپرورش گل و گیاه
رزومه ۱۳۹۴/۴/۶فرشادعلایی اورگنیادبیات اصفهانمونتاپ موارد مربوط به الکترونیک
رزومه ۱۳۹۴/۳/۱۹مهردادفولادوندمکانیکساخت و تولیداصفهانفیلمسازی
12345

 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان