لیست بازار کار هفتگی ۱۴۰۳ شنبه ۱ ارديبهشت
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۴۰۳/۱/۳۰9063فاقد اطلاعاتخ امام خمینی کارشناس فروش و بازاریابیمهم نیست......هر دومهم نیست8 الی 17135کارشناس فروش و بااریاب10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۹9062فاقد اطلاعاتدفتر شرکت خ پروین اعتصامی پل سرهنگحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 16239استخدام حسابدار خانم آشنابه نرم افزار نوآوران طبق قانون کار وبیمهمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۹9061فاقد اطلاعاتخیابان امام خمینی.پرداخت کارمهم نیست......هر دومهم نیست8 الی 17145استخدام "پرداخت کار" با شرایط قانون کار بیمه واضافه کاری بدون سرویس مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۹9060فاقد اطلاعاتخیابان امام خمینی.پرسکار /غلطک کارمهم نیست......هر دومهم نیست8 الی 17145استخدام پرسکار و غلطک کارهمراه بااضافه کاری.بیمه بدون سرویس مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتپاداش تولیدفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9059فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی امیر کبیرکارمند اداری، دفتریلیسانس......هر دومهم نیست8 الی 17237استخدام 2 نفر کارمند اداری آقا یا خانم با حقوق قانون کار وبیمه مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9058فاقد اطلاعاتدفتر شرکت خ آپادانامهندس برق الکترونیکلیسانسبرق مردمهم نیست8 الی 17539استخدام مهندس برق مسلط به طراحی سیستمهای روشنائی - نرم افزار mv-lv-etap-dielx محل کار فولاد با حققو توافقی مبارکه16 تا 18 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9057فاقد اطلاعاتدفتر شرکت خ اربابحسابدار لیسانسحسابداریهر دومهم نیست8 الی 16239استخدام حسابدار خانم یا آقا با دوسال سابقه کار آشنابه نرم افزار پارسیان وحسابدارری مالیاتی - حقوق دستمزد - بهای تمام شده امور مالیات گزارش دهی باش رایط حقوق توافقی وبیمه10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9056فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی سگزیانباردار سادهفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17245استخدام انبار دار مسلط به سیستم انبار داری وآشنا به قطعات صنعتی با حقوق اداره کار بیمه وسرویسمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9055فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی اشترجانتكنسين برقفوق دیپلمبرق مردمهم نیست8 الی 17139استخدام تکنسین برق توانائی تعمیرات جزئی با شرایط حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی وتکمیلی - ناهار10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9054فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی اشترجانتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17139استخدام تکنسین فنی ترجیحا رشته مکانیک جهت امور نگهداری وتجهیزات فنیبا شرایط حق توافقی بیمه تامین اجتماعی وتکمیلی سرویس وناهار10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9053فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی اشترجانکارشناس خرید داخلیلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17139استخدام کارشناس خرید وتدارکات ترجیحا رشته صنایع یا مدیریت صنعتی مسلط به گزارش نویسی وicdl با شرایط حقوق توافقی - بیمه تامین اجتماعی وتکمیلی - ناهار 10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9052فاقد اطلاعاتچهار باغ بالاحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 15239استخدام حسابدرار خانم مسلط به نرم افزار آسا - ورود ساعت کار 8 تا 14 با شرایط حقوق اداره کار وبیمهبالاتر از 20 میلیون فاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9051فاقد اطلاعاتدفتر مرکزی چهار باغ بالاحسابدار لیسانسحسابداریزنمتاهل8 الی 15135استخدام سه نفر حسابدار خانم مسلط به همکاران سیستم با شرایط حقوق بالاتر از قانون کار وبیمه8 تا 10 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9050فاقد اطلاعاتدفتر مرکزی چهار باغ بالامنشی شركت /ادارهلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17139استخدام منشی شرکت با شرایط حقوق قانون کار مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9049فاقد اطلاعاتخ کاوهمهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17039استخدام مهندس کامپیوتر خانم گرایش سخت افزار یا نرم افزار در یک شرکت تولید نرم افزار با شرایط قانون کار وبیمهمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۸9048فاقد اطلاعاتشهر های استان اصفهانپشتيبان كارتخواندیپلم......مردمهم نیستشیفت 8 ساعته035استخدام پشتیبان کارتخوان با حقوق اداره کار + پورسانت بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی و اعیاد و مناسبت ها مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتپورسانتفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۷9047فاقد اطلاعاتارغوانیهنیروی خدماتی مهم نیست......مردمهم نیست8 الی 17139نیروی خدماتی پذیرایی نظافت 10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۷9046فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی جی انباردارمهم نیستمهم نیستمردمهم نیست8 الی 17230استخدام انبار دار آشنابه امور حسابداری نو آوران آفیس - ورد - اکسل ، حقوق طبق طرح طبقه بندی مشاغل - بیمه ناهار وام 10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۷9045فاقد اطلاعاتخ کاوه - خ اشراقحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17239استخدام حسابدار خانم مسلط به کلیه امور مالی ومالیاتی وحسابداری حقوق ودستمزد بیمه تامین اجتماعی - بهای تمام شده - ارزش افزوده معاملات فصلی ونرم افزار آریا یا همکارن سیستم ؛ آفیس- با حقوق توافقی وبیمه12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۷9044فاقد اطلاعاتجاده اصفهان - نائینکارگر فنیدیپلم......مردمتاهل8 الی 17139استخدام کارگر ساده و فنی (جوشکار - نقشه کش-) باشرایط حقوق 10تا 12 میلیون سرویس - بیمه تامین اجتماعی وتکمبلی و ناهار10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۷9043فاقد اطلاعاتجاده اصفهان - نائینمدیر منابع انسانی لیسانسمدیریت امور اداریمردمهم نیست8 الی 17239استخدام مدیر منابع انسانی آقآ ؛ آشنا به فرایند جذب واستخدام وامور قرارداد با نیروی انسانی وامور اداری باش رایط حقو نظام داخلی شرکت - بیمه تکمیلی سرویس وناهار و....12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۷9042فاقد اطلاعاتجاده اصفهان - نائینکارشناس فنيلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17239استخدام کارشناس فنی ترجیحا مهندس مکانیک آقا بحقوق تابع نظام طبقه بندی داخلی شرکت سرویس از میادین اصلی شهر وهزینه ناهار وبیمه تکمیلی 10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۷9041فاقد اطلاعاتجاده اصفهان - نائینکارشناس تضمين كيفيتلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17235استخدام کارشناس تضمین کیفیت رشته مهندس صنایع / مدیریت صنعتی / آمار / آقا آشنا به سیستمهای مدیریتی ؛ ،آفیس ؛ برنامه ریزی تولید با حقوق تابع نظام طبقه بندی داخلی شرکت سرویس از میادین اصلی شهر وهزینه ناهار وبیمه تکمیلی 12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۷9040فاقد اطلاعاتجاده اصفهان - نائینمهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17239استخدام مهندس صنایع آقا آشنا به برنامه ریزی تولید با حقوق تابع نظام طبقه بندی داخلی شرکت سرویس از میادین اصلی شهر وهزینه ناهار وبیمه تکمیلی 12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۷9039فاقد اطلاعاتخانه اصفهان میدان فرخیحسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17139استخدام حسابدار آقا مسلط به نرم افزار امین باشرایط حقوق10تا 12 میلیون وبیمه 10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۶9038فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جی کارشناس کنترل کیفيت QC لیسانسصنایعزنمتاهل8 الی 17239استخدام کارشناس کنترل کیفیت خانم در رشته صنایع یا مکانیک یا امار آشنابه نقشه خوانی ومفاهیم اندازه گیری msp- spc10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۶9037فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جی حسابدار فوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8 الی 17139استخدام حسابدار ساده آقا جهت امور بانکی داشتن گواهی نامه خودرو وضامن معتبر لازم است با مزایای رفاهی ومعیشتی وسرویس8 تا 10 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۶9036فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی جی انباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 16239استخدام انبار دارمسلط به امور انبار وکامپیوتر ترجیحا رشته صنایع با دوسال سابقه کار مرتبط با مزایای بیمه تکمیلی- خدمات رفاهی معیشتی 10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۶9035فاقد اطلاعاتشهر ابریشم شهرک فناوران جنوبیمترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیستمهم نیست8 الی 16239استخدام مترجم زبان انگلیسی خانم یا اقا 10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۶9034فاقد اطلاعاتشهر ابریشم شهرک فناوران جنوبیمهندس شيمي فوق دیپلمشیمیمهم نیستمهم نیست8 الی 16139استخدام مهندس شیمی آقا یا خانم مسلط به به امور آزمایشگاه وروشهای آنالیز وزبان انگلیسی12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۶9033فاقد اطلاعاتشهرابریشم شهرک فناوران جنوبمهندس برق الکترونیکلیسانسبرق هر دومهم نیست8 الی 16139استخدام مهندس برق آقا یا خانم مسلط به عیب یابی و سابقه کار مرتبط 12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۶9032فاقد اطلاعاتشهر ابریشم شهرک فناوران جنوب مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8 الی 16139استخدام مهندس مکانیک آقا یا خانم مسلط به نرم افزارهای تخصصی وآشنا به زبان وسابقه کار مرتبط 12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۶9031فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سگزیحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17139استخدام حسابدار خانم باحقوق توافقی بیمه وسرویس10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۶9030فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی دولت آبادمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8 الی 17139استخدام مهندس مکانیک آقا یا خانم مسلط به نرم افزارهای تخصصی مکانیک با حقوق 12 تا 14 و مزایا قانونی 12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۶9028فاقد اطلاعات8 بهشت شرقی کارشناس توليد وتحلیل محتوالیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17339استخدام کارشناس تولید محتوا با سه سال سابقه کار وآشنا به فیلم -عکس-دیجیتال مارکتینگمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۶9027فاقد اطلاعاتدفتر شرکت بلوار آیینه خانهکارشناس خرید داخلیلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الی 17740استخدام کارشناس ( مدیر ) خرید داخلی با حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط باشرایط حقوق توافقی - بیمه - ناهار - سرویس ومزایای رفاهی12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9026فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی محمود آباد برقکار صنعتی فوق دیپلمبرق مردمهم نیست8 الی 17239استخدام برق کار صنعتی طبق قانون کار وسرویس از دروازه تهرانمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9025فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی محمود آباد کارگر سادهمهم نیست......مردمهم نیست8 الی 17135استخدام کارگر فنی ، ساده , باغبان با شرایط حقوق و قانون کار بیمه وسرویسمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9024فاقد اطلاعاتخ شیخ مفید کارمند اداری، دفتریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17239استخدام کارمند اداری خانم فارغ التحصیل از دانشگاه معتبر با 5 سال سابقه کار ومسطل به کامپیوترمجموعه افیس با مزایای قانون کار بیمه وپاداش مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9023فاقد اطلاعاتبلوار کشاورز مدیر انبار لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17539استخدام مدیر انباردار رشته حسابداری یا بازرگانی با 5 سال سابقه کار در شرکتهای پیمانکاری ومسلط به دیاکو ونرم افزار آسا وکدگین وطبقه بندی کالا با حقوق توافقی وبیمه 12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9022فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی جیمونتاژکارمهم نیستفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17139استحخدام مونتآژ جهخت تولید یخچال فروشگاهی و... با حقو قانون کار بیمه وسروس وناهار شانم ( درصورت شیفت )مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9021فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)مهم نیست......مردمهم نیست8 الی 17239استخدام مدیر انبار مسلط به نرم افزار تخصصی با شرایط حقوق توافقی سرویس -نهار - بیمه10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9020فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهمدیر منابع انسانی لیسانسمدیریت دولتیمهم نیستمهم نیست8 الی 17239استخدام مدیر منابع انسانی دارای سابقه کاردر زمنیه منابع انسانی حقو ق توافقی - بیمه وسرویس وناهار12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9019فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهمدير داخلیلیسانس......مهم نیستمهم نیست8 الی 17139استخدام مدر داخلی کارمند خانم یا اقا طبق قانون کار وبیمه وسرویسمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9018فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهمدیر خدمات پس از فروشلیسانس......مردمهم نیست8 الی 17239استخدام مدیر خدمات پس از فوروش با شرایط قانون کار بیمه - سرویس وناهارمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9017فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهکارشناس ایمنی صنعتی(Hse )لیسانسایمنی بهداشت ومحیط زیست HSE هر دومهم نیست8 الی 17239استخدام کارشناس ایمنی صنعتی خانم یا آقا باحقوق توافقی بیمه وسرویس وناهار12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9016فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهمدیر امور بازرگانی لیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الی 17239استخدام مدیر امور بازرگانی با سابقه کار مفید محقو توفقی ؛سرویس وناهار 12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9015فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهاپراتور تولیدمهم نیست......مردمهم نیست8 الی 17139استخدام اپراتور خط تولید آقا جهت کارخانه نساجی با شراط قانون کار سرویس و ناهار وحق شیفتمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9014فاقد اطلاعاتاصفهان تعمیرگاهکارشناس فنی خودروفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17240کارشناس فنی و مکانیک با سابقه کار جهت کار در تعمیرگاه نمایندگیمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9013فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهکارشناس کنترل کیفيت QC لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17139استخدام کارشناس کنترل کیفیت آقا دارای حداقل یک سال سابقه کار با شریط حقوق توافقی بیمه وسرویس12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9012فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی سه راه مبارکهمهندس نساجیلیسانسنساجیمهم نیستمهم نیست8 الی 17137استخدام مهندس نساجی با گرایش های مختلف خانم یا آقا با شرایط حقو توافقی وبیمه وسرویس 12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۵9011فاقد اطلاعاتخ توحید میانی حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17239استخدام حسابدار با 5 سال سابقه کار ومسلط به برنامه آسا و حقوق ودستمزد با حقو توافق10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۱9010فاقد اطلاعاتخ حکیم نظامیکارمند اداری، دفتریلیسانس......زنمهم نیست8 الی 17239استخدام کارمند ارداری دفتری - آشنابه اموراداری وکامپیوتر طبق قانون کارمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۱9009فاقد اطلاعاتبزرگراه شهید دستگردی - ( سیتی نترحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 16239استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزارهای مالی آفیس ودارای سابقه کار در شرکتهای پخش مواد غذایی مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۱9008فاقد اطلاعاتانتهای نظر شرقیحسابدار لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17239استخدام حسابدار مسلط به پارسیان حداقل دوسال سابقه کار باشرایط حقوق توافقی وبیمه 10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۱9007فاقد اطلاعاتمحدوه استان اصفهانراننده کامیونمهم نیست......مردمهم نیست8 الی 17555استخدام راننده کامیون ( پایه یک ) آشنا به کامیون بنز 1400باشرایط داشتن تعهد ونداشتن اعتیاد حقوق 15 تا 17میلیون وناهار وبیمه 16 تا 18 میلیونفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۲۰9006فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی دولت آباد مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17039استخدام 5 نفر مهندس مکانیک با گرایش ساخت وتولید یا ماشین ابزار بدون داشتن سابقه کار با حقوق توافقی وبیمه10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۱۶9005فاقد اطلاعاتپتروشیمیراننده شرکتمهم نیست......مردمهم نیست8 الی 17255استخدام راننده پایه سه ( خودرو سبک ) با خودوری تیبا مدل بالا- هر ساعتی کار 70 هزار تومان با ناهار جهت جابجایی مهندسین شرکت در محل پتروشیمی14 تا 16 میلیونفاقد اطلاعاتناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۱۵9004فاقد اطلاعاتتولیداسفنج وفومکارگر سادهمهم نیست......مردمهم نیست8 الی 17035کارگرساده جهت برش،بسته بندی و بارگیری-داشتن کارت پ خدمت یا معافیت از خدمت یا برگه اشتغال به تحصیل الزامی.بیمه از بدو استخدام-اهدای کارت های هدیه مناسبتی و بسته های معیشتیمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۱۵9003فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی شرق اصفهانفروشندهمهم نیست......مهم نیستمهم نیستشیفت 8 ساعته135بازاریاب و فروشنده لوازم برقی صنعتی با شرایط قانون کار وسرویس وناهارمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۱۵9002فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی شرق اصفهانمونتاژکارمهم نیست......مردمهم نیست8 الی 17035استخدام مونتاژکار با شرایط قانون کار وسرویس وناهار ساعت کاری از 8 تا 18مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۱۵9001فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی شرق اصفهانفلز كار مهم نیست......مردمهم نیست8 الی 17135استخدام جوشکار وبرشکار جهت ساخت تابلو برق ساعت کاری از 8 صبح تا 6 عصر طبق قانون کار مصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۱۵9000فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی امیر کبیرحسابدار مهم نیستحسابداریزنمهم نیست8 الی 15139استخدام حسابداری خانم بصورت پاره وقت نیمه وقت یا تمام وقت طبق قانون کار وبیمهمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۱۵8999فاقد اطلاعاتشهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنتعی اصفهانمهندس مکانیکفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17239استخدام مهندس مکانیک مسلط به اینونتور - ماشینکاری فلزآت آشنا به زبان با حقوق توافقی وبیمه تکمیلی12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۱۵8998فاقد اطلاعاتدفتر مرکزی خ طیب - محل کار سپاهان شهرحسابداری مالیاتیلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17239استخدام حسابدار مالی مالیاتی با 2 سال کارمسلط به نرم افزار حسابداری-اکسل - ورد - واشنا به امور تنخواه - گزارش دهی حسابدار ی- اصول ثبت اسناد مالی وانبار وخرید وفروش 12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۱۵8997فاقد اطلاعاتخ امام خمینی کارشناس بازرگانی داخلیلیسانسبازرگانیمهم نیستمتاهل8 الی 17239استخدام کارشناس بازرگانی آقا یا خانم با حقوق توافقی بیمه تکمیلی پاداش - پورسانت ...12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۱۴8996فاقد اطلاعاتبلوارارغوانیه روبروی تالار ستارهبازاریاب تلفنی مهم نیست......زنمهم نیست8 الی 17045استخدام بازراریاب تلفنی در محل ثابت شرکت در زیمنه منسوجات بدون شرایط سنی ومدرک تحصیلی در محیط ویژه مخصوص خانمها با شرایط قانون کارمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۱۰8995فاقد اطلاعاتاصفهانمدیر داخلی فوق دیپلممعماریزنمجردشیفت 8 ساعته240دارای روابط عمومی بالا10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتپورسانتفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۹8994فاقد اطلاعاتخانه اصفهانتكنسين تاسيسات مهم نیستتاسیساتمردمهم نیستشیفت 8 ساعته150استخدام تکنسین تاسیسات با 10 تا 12میلیون و بیمه 10 تا 12 میلیونفاقد اطلاعاتبیمهفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۷8993فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی رازیتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17240ستخدام تراشکار جهت تراش قطعات مورد نیاز شرکت با حقوق توافقی - پاداش تولید - بیمه تکمیلی کلیه اعضای خانواده - صبحانه- ناهار - میان وعده غذائی -سرویس خودرو از درب منزل به شرکت حقوق: 12تا 14 میلیون12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۷8992فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی رازیانباردار صنعتی( مدیر - سرپرست)دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140ستخدام مدیر انبار آشنا با قطعات صنعتی با حقوق توافقی - پاداش تولید - بیمه تکمیلی کلیه اعضای خانواده - صبحانه- ناهار - میان وعده غذائی -سرویس خودرو از درب منزل به شرکت حقوق: 12 تا 14 میلیون12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۷8991فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی رازیبرقکار صنعتی مهم نیستبرق مردمهم نیست8 الی 17140استخدام برق کار صنعتی اشنا به تابلوبرق وplc با حقوق توافقی - پاداش تولید - بیمه تکمیلی کلیه اعضای خانواده - صبحانه- ناهار - میان وعده غذائی -سرویس خودرو از درب منزل به شرکتحقوق: 12تا 14 میلیون12 تا 14 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۳/۱/۷8990فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی رازیمکانیک صنعتیفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17140استخدام مکانیک صنعتی مسلط به تعمیر هیدرولیک وپرس با حقوق توافقی - پاداش تولید - بیمه تکمیلی کلیه اعضای خانواده - صبحانه- ناهار - میان وعده غذائی -سرویس خودرو از درب منزل به شرکت14 تا 16 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهارفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱۲/۲۶8988فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی مبارکهاپراتور تولیدمهم نیست......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته140استخدام اپراتور خط تولید مقوا وکاغذ بصورت شیفت 12 ساعته با شرویس وحقوق قانون کار وبیمهمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱۲/۲۳8987فاقد اطلاعاتشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنایعلیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8 الی 17140استخدام حداقل 5 نفر مهندس صنایع آقا یا خانم با حقوق 16 تا 18 میلیون ناهار - وسرویس وخدمات رفاهی16 تا 18 میلیونفاقد اطلاعاتسرویس و ناهاروبیمه وخدمات رفاهیفاقد اطلاعات
۱۴۰۲/۱۲/۲۰8986فاقد اطلاعاتمنطقه صنعتی مبارکهنگهبان شرکت/ کارخانهمهم نیست......مردمهم نیستشیفت 12 ساعته145استخدام نگهبان کارخانه به صورت شیفت 12 ساعت با شرایط حقوق قانون کاروبیمه وسرویسمصوب وزارت کارفاقد اطلاعاتسرویسفاقد اطلاعات
۱۴۰۱/۹/۱7278صنعتیشاپور جدیدجوشکاردیپلم......مردمهم نیستتمام وقت040توانایی جوشکاری باک سازی خودور با ورق های دومیلمتری را داشته باشدبالاتر ازقانون کار وبیمه فاقد اطلاعاتنداردفاقد اطلاعات