دسترسی کارجویان به آدرس وتلفن شرکتها

جهت مشاهده آدرس وتلفن شرکت یادريافت معرفي نامه ؛ شغل منطبق با شرايط خود وكارفرما را از ليست مشاغل با دقت انتخاب نموده و روی لینک " آدرس/ تلفن " كه مقابل هرفرصت شغلي قرار دارد كليك كنيد.

تذکر : استفاده از این سرویس منوط به عضویت در سایت است
فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسساعت کارشرایط اختصاصیحقوقسرویسآدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۹2813فروشگاهرهنانکارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 15 و یا 15 الی 23نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۹2812كارخانهشهرک صنعتی رازیاپراتور تولید دیپلماظهار نشدهمرد8 الی 17سلامت کامل عدم استعمال دخانیاتقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2811كارگاهخ معراجحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزن8الی 16/30مسلط به کلیه امور حسابداری ونرم افزار سپیدار- ترجیحا ساکن خ معراجقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2810كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 16/30مسلط به کلیه امور حسابدراری ونرم افزار الماسقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2809رستورانشهرک صنعتی جیکارگر ظرف شودیپلم......مهم نیست8الی 17شستن ظروف رستورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2808رستورانشهرک صنعتی جینظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مهم نیست8الی 16نظافت محیط رستورانقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2807رستورانشهرک صنعتی جیآشپززیر دیپلم / دیپلم......مرد8الی 23داشتن تجربه در پخت انواع غذاهابالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2806كارگاهخ امام خمینی کارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیست8الی 17انجام مسئولیت در محل کارقانون كار+ پورسانتندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2805كارگاهخ مصلی مامور (مدير)خريد " بازنشسته دیپلم......مرد8الی 17حتما بازنشسته جهت ثبت واخذ سفارشات شرکت ودارای گواهی نامهتوافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2804كارگاهخ مصلی 5 نفرخانم خط تولید روشناییدیپلم......زن8الی 17حداکثر سن 30قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۷2803كارخانهخ معراجکارگر شستشوئی فرشدیپلم......مرد8 تا 12جوان + سلامت جسمی+ بنیه قویقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۵2802دفتر كارخ نیکبخت رواشناسی / عمومی / بالینیلیسانسروانشناسیزن8الی 16قبولی در مصاحبه قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۵2801كارخانهشهرک صنعتی جیاپراتور تولیدلیسانسمکانیکمرد8 الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2800كارخانهشهرک صنعتی جیتکنسین کنترل کیفيت فوق دیپلممواد و متالورژیمرد8الی 16دیپلم یا فوق دیپلم مواد متالورژی / ریخته گری وتسلط به کامپیوتر واکسل وحداقل 3 سال سابقه کار مرتبط با عنوان شغلی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2799كارخانهشهرک صنعتی جیمكانیك صنعتیفوق دیپلممکانیکمرد8الی 16داشتن مدرک فوق دیپلم یا لیسانس/ حدا قل 6 سال سابقه کارمرتبط با عنوان شغلی بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2798كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند اداریفوق دیپلمآمارمرد8الی 16داشتن 3 سال سابقه کار + فارغ التحصیل در یکی از رشته های علوم اداری - آمار - ریاضی ومسلط به افیس و اشنا به قوانین کار وتامین اجتماعیقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2797كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمرد8الی 16داشتن 6 سال سابقه کار در زمینه خرید خارجی - آشنا به قوانین ومقررات بازرگانی _ تسلط به زبان ورابط عموم ی بالابالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۴2796كارخانهسراسر کشورکارشناس فروشلیسانسمدیریت بازرگانیمرد8الی 16امکان سفر به شهرستان هاقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۲2795فروشگاهخ فرشادیکارمند اداریفوق دیپلم /لیسانسلیسانس کامپیوتر / علوم اداری /زنپاره وقت تسلط به کامپیوتر وامور اداری وترجیحا نزدیک محل کار توافقی ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۲2794كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد پرسکار دیپلم......مرد8الی 17داشتن سابقه پرسکاری قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2793كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیست7 الی16پاره وقت. دو روز در هفتهبالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2792سايراستانبازاریاب فوق دیپلممحیط زیستمهم نیستپاره وقتآشنا با برق و تاسیساتقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2791كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابداری انبار ( آقا )فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمرد8الی 17تسلط به حسابداری انبار وساکن محدوده دروازه تهران قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2790كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهانحسابدار ارشد ( خانم )فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17تسلط به نرم افزار آسا وترجحا ساکن محدوده خ امام خمینی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2789كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادصافكار اتومبيلدیپلم......مرد8الی 17تسلط به صافکاری خودرو 70درصد سهم صافکار30درصد کارفرماندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2788كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارمند اداری خانم فوق دیپلم /لیسانسکامپیوتر / علوم اداری / حسابداریزن8الی 13 یا 8 تا 17تلسط به کامییوتر وامر اداری - فن بیان قویقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2787كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی (خانم )فوق دیپلم /لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیزن8الی 17تسلط به اتوکد - کتیا- و..قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2786كارگاهارغوانیهکارگر فنيدیپلم......مرد8الی 17نداردقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۱2785دفتر كار۳۳ پل ، ابتدای چهارباغ بالاحسابدار لیسانسحسابداریزن۸ صبح تا ۴ بعد از ظهرمسلط به عملیات حسابداری، مالیات، بیمه ، امور بانکی و نرم افزارهای office قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2784كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس برنامه ريزي لیسانسصنایعهر دو7:30 الی 16-قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2783دفتر كارسعادت آبادکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیست8الی 17تسلط به زبان وآشنا به عرصه نفت وگاز قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2782دفتر كارخ پروین حسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن8الی 17داشتن تجربه حسابداریقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2781دفتر كارخ آیت الله کاشانیکارمند فروشفوق دیپلم......مهم نیست8الی 17علاقمندی وتوانای انجام کاردر زمینه جی پی اس قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2780فروشگاهفرح آباد فروشنده آقا ( بازنشسته )دیپلم......مرد8الی تا 13 - 16تا 20داشتن توانائی کارقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2779دفتر كارچهار راه قصر خدماتي / امور نظافت شرکتدیپلم......مرد8الی 16 پنجشنبه 8 تا 12داشتن موتور سیکلت الزامی است یک میلیون ندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۲۰2778كارخانهمنطقه صنعتی مبارکهحسابدارخانم لیسانسحسابداریزن8 الی16آشنا به نوآوران وداشتن یک سال سابقه کار قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2777كارگاهشهرک علمی و تحقیقاتی مهندس مکانیک لیسانس یا فوق لیسانسمکانیکمرد8الی 17داشتن تجربه در زمینه ساخت قطعات صنعتی - ماشین کاری - آشنا به قالبهای صنعتی - تزریق پلاستیک - تسلط به سطح سازی ونقشه کشی کتیا وداشتن روبط اجتماعی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2776كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردشیفت 24 ساعته گردشیداشتن گواهینامه و تعهد به انجام سایر فعالیتهادر کارخانهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2775فروشگاهخ سجاد حسابدار آقا فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8تا 19مسلط به حسابداری وآشنا به نرم افزار شایگان قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2774دفتر كاراصفهانکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیهر دو8: 30 الی 16:30تلفنی و حضوری حقوق ثابت اداره کار+پورسانتبالاتر از قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2773كارخانهابتدای جاده مرغ حسابدارفروش فوق دیپلمحسابداریمرد8الی 17حتما سابقه حسابداری فروش داشته باشد در شرکتهای پخشقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۸2771كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتمونتاژکاردیپلم......مرد7.30الی15.30مسلط به جوش co2جهت مونتاژکاری دستگاه ارهقانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2770كارخانهشهرک صنعتی سگزینگهبان دیپلم......مرد24 ساعت کار 24 ساعت استراحتداشتن سابقه نگهبانی قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2769كارخانهاتوبان فرودگاهکارمند اداری (خانم )لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زن7/30 تا 16تسلط به امور اداری - کامپیوتر - هماهنگی کننده واحد جهت اجرای امور قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2768كارخانهاتوبان فرودگاهحسابدارخانم 2 نفر فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن7/30 تا 16حتما مسلط به پارسیان وکار بلد قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۱۷2765كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرفروشندهدیپلم......زن8الی 17داشتن سابقه کار فروشندگی قانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۸2764دفتر كاراصفهانمنشی شركتدیپلماظهار نشدهزن۹ الی ۱۴ و یا ۱۶ الی ۲۰یکی از شیفت های کاری به انتخابقانون كارندارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۵2763كارگاهعسلویه مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمرد8الی17مسلط به نرم افزار های تخصصی مکانیک مانند aksCariamaCad...بالاتر از قانون كاردارد آدرس/تلفن
۱۳۹۸/۱/۴2761دفتر كارشهرک ولی عصر(ع)منشي مطبلیسانسعلوم تجربیزن۳تا ۱۱ شباخلاق و سطح هوشی بالاقانون كارندارد آدرس/تلفن

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۸ يکشنبه ۱ ارديبهشت
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان