روند دريافت معرفي نامه اينترنتي

جهت دريافت معرفي نامه اينترنتي؛ شغل منطبق با شرايط خود وكارفرما را از ليست مشاغل با دقت انتخاب نموده و روي لينك " اخذ معرفي نامه " كه مقابل هرفرصت شغلي قرار دارد كليك كنيد.

تذکر : استفاده از این سرویس منوط به عضویت در سایت است
فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسساعت کارشرایط اختصاصیحقوقسرویسناهاراخذ معرفی نامه
۱۳۹۷/۵/۲۳2317دفتر كارخ ميركارشناس بازرگاني خارجيلیسانسمدیریت mbaمهم نیست8 الي 17تسلط به زبان الزامي است بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲۳2316كارخانهشهرك صنعتي جيكارمند اداری خانم لیسانسعلوم اداری/ كامپيوتر/ زن8 الي 17حتما متاهل باشد - مسلط به كامپيوتر وامور اداريقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲۳2315كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار ارشد خانم / آقالیسانسحسابداریمهم نیست8 الي 17تسلط به كليه اموحسابداري ؛ ماليات وارزش افزودهقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲۱2314كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادكارگرفنيدیپلم......مرد8 الی 17سالم و آشنا با تراشکاریقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲۱2313كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادكارگر ريخته گريدیپلم......مرد8 الی 17سالم و آشنا به ریخته گری قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲۱2312كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادنقشه کش صنعتی فوق دیپلمنقشه کشی صنعتیمرد8 الی 17جوان و سابقه کارداشته باشد قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲۰2310دفتر كاراصفهانكارمند اداریلیسانسكامپیوترزنصبح و عصرروابط عمومی بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲۰2309كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد تيكت زنيدیپلم......مردسه شيفت گردشيكارگر فني باشدقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲۰2308كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارخانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 17حتما مسلط به آفيس و اكسل و پاور پوينتقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲۰2307كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد كارشناس تضمين كيفيت (خانم )لیسانس صنایعزن8 الي 17حتما تضمين كيفيت كار كرده باشدقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۸2306كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت مانیتورینگ ( دیده بانی) خانمدیپلم /فوق ديپلم مهم نيست خانم2روز صبح -2روزعصر- 2 روز شب2 روز استراحتعلاقه مند به شرايط كارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۷2305كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس صادراتلیسانسمديريت بازرگانیمهم نیست8 الي 17داشتن تجربه كافي در زمينه صادرات وتسلط به زبانبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۶2304كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورتكارشناس فن آوري اطلاعاتلیسانسي تي مرد8 الي 17تسلط به شبكه - سرور - دوربين هاي مدار بسته بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۶2303دفتر كارخ استانداريحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 الي 17تسلط كامل وحرفه اي به حسابدار ومالياتبالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۶2302دفتر كار خ جيكارگر فنيدیپلم /فوق ديپلم / ليسانسمهم نيست مرد8 الي 17ظاهري آراسته ؛ ومرتبقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۶2301كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مونتاژکار قالبدیپلم /فوق ديپلم مهم نيست مرد7/30 الي16/30داشتن تجربه در زمينه قالب سازي قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۶2300كارخانهشهرك صنعتي سجزيكارگر بسته بندي (خانم )سيكل / ديپلممهم نيست زن8 الي 17نداردقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۵2299كارخانهشهرك صنعتي جيمهندس برق خانم لیسانسبرقزن8 الي14داشتن تجربه كافي در زمينه كنترل كيفي ومونتاژقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۵2298كارخانهنجف آبادكارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیک /صنايعمهم نیست8 الي 16 (پنجشنبه ها تعطيل)داشتن سابقه كارموثرقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۵2297كارخانهنجف آبادكارشناس صنايعلیسانس /فوق ليسانسصنایعمهم نیست8 الي 16 ( پنجشنه تعطيل)گرايش سيستمها وبهره وريقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۴2296كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار آقا فوق دیپلم /ليسانسحسابداریمرد7الي 16آشنا به نرم افزار همكارن سيستم \ هلوقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۴2295كارخانهخ بسيجحسابدار فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 17تسلط كامل به امور حسابداريقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۴2294كارخانهشهرك صنعتي امير كبيرحسابدار ارشدفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 17تسلط كامل به امور حسابداري وماليبالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۳2293كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 17مسلط به پارسيانقانون كارهزينه اياب وذهابندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۰2292كارخانهشهرك صنعتي جيكارمند اداریلیسانسکامپیوترزن8 الي 17تسلط به كامپيوتر وامور اداريقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۰2291كارخانهشهرك صنعتي جينقشه کش صنعتی مسلط به ساليد وركلیسانسمکانیکمرد8 الي 17حتما مسلط به نقشه كشي ساليدوركبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱۰2290فروشگاهخ امام خمينيخدماتيدیپلم......مرد8 الي 17جهت امور خدماتي ؛ پذيرايي \ وجابجايي ورقهاي كابينتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۹2289فروشگاهاتوبان فرودگاهراننده نيسان ( بدون خودرو)سيكل / ديپلم......مرد8 الي 17راننده نيسان بدون خودروقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۸2288كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مونتاژکاردديپلم / فوق دیپلمالكترونیکمرد8 الي 17داشتن سابقه مونتاژ الكترونيك قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۸2287كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد تزریقکار پلاستیک دیپلم......مرد8 الي 17داشتن سابقه كار تزريق كار پلاستيكقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۷2286كارخانهشهرك صنعتي جيپرسکار دیپلم......مرد8 الي16داشتن سابقه پرسكار- نوع پرس 8و16 تنقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۶2285كارگاهخ امام خميني كارگر ساده آقاديپلم مهمم نيست مرد8 الی 1700نداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۶2284دفتر كارخ 8 بهشتحسابدار فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الی 13مسلط به پارسیان قانون كار( ساعت كار كرد )نداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۶2283دفتر كارخ امام خميني حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الي 12 و 16 تا 18مسلط به نرم افزار نوآوران .حسابداري انبارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۶2282دفتر كارخیابان امام خمینیكارمند اداریلیسانس......زن8الی 12:30 و 14الی 18روابط عمومی بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۳2281كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار خانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 17اشنا به امور اداريقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۳2280دفتر كارخ توحيد ميانيكارمند اداريلیسانسکامپیوترزن9الي 17مسلط به كامپيوتر وفتوشاپقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲2279دفتر كارخ بسيج حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن9 الي 16تسلط به پارسيانبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲2278دفتر كارخ رودكيحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الي 17داشتن روابط عمومي بالا / بيمه بعد از يكماهقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲2277كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الي 16تسلط به حسابداري ونرم افزا نوآوران قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۲2276فروشگاهشاهپور جدیدانبارداردیپلم......مرد8 الی 18.قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱2275شركت باربريخ جيحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الي 14حتما مسلط به پارسيانقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱2274كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهانحسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الي 17مسلط به كليهه امور حسابداري وحتما ساكن شاهين شهرقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۵/۱2273شركتخ سجادمهندس برق قدرت / الكترونيك / كنترللیسانس /فوق ليسانسبرقمرد8 الي 17‌( وماموريت برون شهري)داشتن مهارت برنامه نويسي مانيتورينگ - كنتل زيمنس سري 400 / plc/شبكه ها و اتوماسين صنعتيبالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۳۰2272كارگاهمنطقه صنعتي سروشسرپرست توليدفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 17قدرت نظارت بر كاركنان واحد توليد و تسهيل روند كار ؛‌آشنا به امور حسابداري واسناد مالي شركت وكامپيوتر؛ محل مصاحبه كاريابيقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۳۰2271رستورانخ زرين كوبصندوقداردیپلم /فوق ديپلم حسابداریزن11تا15 و 20تا23 شبداشتن روابط عمومي خوب وظاهري مناسبقانون كارنداردشام وناهار دریافت
۱۳۹۷/۴/۳۰2270كارگاهارغوانيهكارمند اداریدیپلمکامپیوترزن8 الي 13آشناييي با كامپيوترقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۳۰2269كارگاهخ ۵ رمضانتكنسين الكترونيك دیپلم /فوق ديپلم الكترونیکمرد8.30الی13&16الی20دقیققانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۷2268كارگاهميدان امام علي خياط خانم (وردست / اتوكار ) ديپلم / فوق دیپلمخياطيزن8 الي 17آموزش توسط مدير كارگاهقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۷2267كارخانهشهرك صنعتي جيمكانیك صنعتیدیپلم /فوق ديپلم مرتبط باشغلمرد8 الي 16تسلط به تعميرات هيدروليكبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۵2266كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس پشتيابنيفوق لیسانسکامپیوترمرد8 الي 17- مسلط به زبان های برنامه نویسی SQL و .NETبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۵2265كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس فنيفوق لیسانسمکانیکمرد8 الي 17-مسلط به زبان انگلیسی- مسلط به نرم افزارهایpro/engineer – catia – solidworks-آشنا به ساخت و طراحی -آشنا به فرآیندهای تزریق پلاستیک و خطوط مونتاژبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۵2264كارگاهخ مولويكارشناس مكاترونيكلیسانسمکاترونیکمرد8 الي 16داشتن سابقه كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۴2263دفتر كارخواجوكارشناس بازرگاني خارجيلیسانس......زن8 الی 4نیازمند فردی با انگیزه و پویابالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۴2262كارخانهشهرک صنعتی محمود آبادپرسکار دیپلم......مرد8 الی 17داشتن سابق کار پرس ضربه ایقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۳2261دفتر كارخ پروين حسابدار خانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي16مسلط به پارسيان وروابط عمومي مناسب جهت اخذ مطالبات شركتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۳2260دفتر كاربختیاردشتكارشناس مواد ومتالورژي / mbaلیسانسمواد ومتالورژيمرد8الی18 متالورژ آشنا به مبانی بازاریابی و فروش ترجیحاً MBA جهت کار در واحد فروش شرکت قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۳2259كارخانهشهرك صنعتي سه راه مباركهاپراتور كامپيوتردیپلم /فوق ديپلم کامپیوترمرد7 الي 16داشتن پايان خدمت - ترجيحا ساكن بهارستان با دروازه شيرازقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۳2258كارگاهخ امام خميني نوار دوز تشك دیپلممهم نيست مرد16 تا 22 (شيفت شب)تسلط به دوخت نوار تشك وعيب ياب وتعمير دستگاه مربوطهقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۳2257دفتر كارخ 8 بهشت شرقيكارشناس صنايع خانم لیسانسصنایعزن8 الي 16مسلط به ايزو - استاندارد - واجراي پروژهپروژه ايينداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۱2256شركت ميدان آزاديكارمند اداری خانم لیسانسكاامپيوتر - علوم اداري - و...زن8 الي 16/30فعاليت شركت در زمينه اجراي پروژه هاي عمراني ملي واستانيقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۱2255شركت ميدان آزاديكارشناس اجرائي لیسانسمكانيك - عمران - برق - الكترونيكمرد8 الي 16/30فعاليت شركت اجراي پروژه هاي عمراني ملي واستانيقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲۰2254كارخانه دفتر شركت خ امام خميني حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزن8 الي 17تسلط كامل به امور حسابداريبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۹2253كارخانهشهرك برزگ صنعتي اصفهان كارگر سادهدیپلم /فوق ديپلم 0مرد8 الي 17ورزيده وداشتن توانايي جسمي قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۹2252كارخانهشهرك صنعتي جيكارگر انباردیپلم......مرد8 الي 17 ( پنجشنبه تعطيل)داشتن تسلط به نرم افزار انبارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۹2251كارخانهشهرك صنعتي جيكارگر ريخته گري آقادیپلم......مرد8 الي 17 ( پنجشنبه تعطيل)جهت ريخته گريقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۹2250كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدارارشد لیسانسحسابداریمرد / زن8 الي 17تسلط كامل به امور حسابداريبالاتر ازقانون كار/ توافقيدارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۹2249كارخانهشهرک صنعتی جی اپراتور فروش فوق دیپلمبازرگانیزن8 صبح الی 17مسلط به کامپیوتر ADSL باروابط عمومی بالا جهت فروش قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۶2248كارخانهشهرك صنعتي سگزيراننده لیفتراکسيكل / دیپلممهم نيست مرد8 الي 17داشتن گواهينامه الزاميبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۴2247شركت سه راه ملك شهر كارشناس شيمي كاربردي خانملیسانسشیمیزن8 الي 17داشتن سابقه كار درآزمايشگاه در زمينه آناليز آب قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۳2246دفتر كارایرانكارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمرد8الی 17فعالیت اهن فروشیقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۲2245دفتر شرکتخ احمد آبادكارمند اداری خانم فوق ديپلم يا ليسانسکامپیوتر/ علوم كامپيوترزن9 الي 15تسلط به امور كامپيوتر - روابط عمومي قوي قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۱2244دفتر كارخ خرمحسابدار فروشلیسانسحسابداریزن8 الی 17مسلط به ICDLقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۱2243دفتر كارمجتمع پارككارمند اداری خانم لیسانسکامپیوتر/ علوم كامپيوتر / علوم اداريزن8 الي 12 و 16 تا 19حتما مسلط به كامپيوتر وامور اداري وزبان انگليس در حد مطلوبقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۱2242دفتر كارفلکه دانشگاه روبروی شهرک منتظریكارمند اداریلیسانسکامپیوترزن8/30-13و14-17/30نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۰2241شركت شهرك علمي تحقيقاتي اصفهانحسابدار ارشد خانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 16حتما خانم / مجرد / روابط عمومي بالا . مسلط به امور حسابداريبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۰2240كارخانهشهرك صنعتي منظريه نجف آبادحسابدار خانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي15حتما خانم وساكن ويلاش هر يا نجف آبادقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۱۰2239كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد كارگر سادهدیپلم......مرد8 الي 17حتما مجرد وترجيحا ساكن خ امام خميني وشاهين شهرقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۹2238دفتر كاراشراقكارشناس فروشلیسانسبازرگانیزن8-4نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۹2237دفتر كارچهار باغ عباسيسرويس وپشتيباني دستگاه كارت خوانفوق دیپلم /ليسانسكامپيوتر / الكترونيك مرد8 الي 17داشتن كار تا پايان خدمتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۸2236دفتر كارمیدان نقش جهانحسابدار فروشلیسانسحسابداریهر دو8:30 الی 17نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۷2235كارخانهشهرك صنعتي مباركه كارشناس شيمي / نساجيلیسانس /فوق ليسانسشیمی / نساجيمرد8 الي 17تخصص در امور رنگ وداشتن تجربه كار در كارخانجات ريسندگي وبافندگي البالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۵2234كارخانهمورچه خورتپیستوله کار 5نفرسیکل یا دیپلممهم نیستمرد8 الی 17حرفه ای و دارای تجربه کاری،ترجیحا ساکن اصفهان ،خورزوق، قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۵2233دفتر كارخ هاتف - كوچه يخچالحسابدار خانم 3 نفر فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 13 و 16 تا 18تسلط به امين وداشتن تجربه كافي قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۵2232سايرپروینبازاریاب دیپلم......هر دو8 الی 16در صورت جذب از بیمه نیز بهرمند میشوید حقوق هم توافقی بعلاوه پورسانتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۵2231كارخانهخ بسيج تزریقکارحرفه ايدیپلممرتبط باشغلمرد8 الي 17داشتن تجربه كار موثر در حد استاد كاربالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۵2230كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مكانیك صنعتیفوق دیپلممرتبط باشغلمرد8 الي 16/30مسلط به تعمير ونگداري ماشين آلات صنعتي - چيلر وپناماتيك وحداقل 3 سال سابقه كاربالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۵2229كارخانهشهرك صنعتي اشترجان تكنسين برقفوق دیپلمبرقمرد8 الي 16/30تسلط به plc- invntor وداشتن 3 تا 5 سال سابقه قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۵2228سايرخ شمس آباديمنشي مطبفوق دیپلم / ليسانسمرتبط باشغلزن7/30 تا 12 و15/30تا 19نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۵2227كارگاهميدان امامكارگر طلا سازيدیپلممهم نيست مرد8 الي 17داشتن سلامت جسمي ودقت در كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۵2226كارگاهميدان امامحسابدار آقا لیسانسحسابداریمرد8 الي 17مسلط به كليه امور حسابداريقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۴2225نمايندگي خودروپل تمدن كارمند اداریلیسانس / کامپیوتر/ علوم اداري و...زن7/30الي 12 - 15تا 18تسلط به امور اداري وكامپيوترقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲2224كارخانهشهرک صنعتی رازیكارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنایع یا مکانیکمرد8 الی 17داشتن تجربه کارشناسی کنترل کیفی در کارخانه لوله سازی، بازرسی و هیدروتستبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲2223كارخانهشهرك صنعتي جيكارگر سادهدیپلم......زن8 الي 17 ( پنجشنبه تا 14)جهت كنترل چشمي قطعات كوچك لاستيكيقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۴/۲2222مدرسه دخترانهخانه اصفهانآشپزخانم سيكل / ديپلم......زن8 الي 17توانايي طبخ ناهار براي 70 نفر وخدمات مدرسهقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۳۰2221كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس ارشد شيمي ( گرايش پليمر) فوق لیسانسشیمیمرد8 الي 17داشتن سابقه كارموثر/ داشتن پايان خدمت - نداشتن معافيت پزشكي -- يك سال سابقه كار فني- سكونت در اصفهان - شاهين شهر _ مورچه خورت -گز -بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۹2220كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مكانیك صنعتیديپلم / فوق دیپلممکانیکمرد8 الي 17تسلط به تعميرات cnc - pm وداراي سابقه كار موثربالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۹2219كارخانهشهرك صنعتي اشترجان برقکار صنعتی ديپلم / فوق دیپلمبرق صنعتيمرد8 الي 17آشناي با cnc- plc- pm وداشتن سابقه كار موثربالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۹2218كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مامور( مدير ) خريدلیسانس بازرگانی - صنايع - مكانيك مرد8 الي 17ترجيحا رشته بازرگاني - مكانيك ويا صنايع وداراي سابقه كاربالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۸2217كارخانهشهرك صنعتي جيبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد7الي 19داشتن تجربه كاري برق صنعتي الزامي است قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۷2216كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مونتاژکار( خانم )دیپلم /فوق ديپلم مهم نيست زن8 الي 16/30حتما مجرد وداراي سابقه كارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۷2215كارخانهشهرك صنعتي محمود آبادتزریقکار پلاستیک دیپلم......مرد8 الي 16/30داشتن سابقه كار در مورد شغل الزامي استقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۷2214كارخانهشهرك صنعتي محمود آبادمكانيك ساخت وتوليد/ ماشين ابزار ديپلم / فوق دیپلممکانیکمرد8 الي 16/30آشنايي با اسپاركقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۷2213كارخانهشهرك صنعتي محمود آبادحسابدار خانم / آقالیسانسحسابداریمهم نیست8 الي 16/300قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۷2212كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد مهندس برق لیسانس /فوق ليسانسبرق ( انواع گرايشها ) مرد8 الي 16/30حتما مسلط به زبانقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۷2211سايرفلكه دانشگاه صنعتي مكانيك خودرولیسانسمکانیکمرد8 الي 17داشتن سابقه كارقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۷2210كارخانهشهرك بزرگ صنعتي اصفهان كارگر ساده خانم دیپلم......زن8 الي 17نداردقانون كارداردصبحانه دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۷2209دفتر كارخ سجادكارشناس بازرگاني داخليلیسانس برقمرد8 الي 17حتما رشته برق وآشنا به امورمناقصات \ قيمتها بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۳2208كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت جوشکار برقدیپلم......مرد8 الي 17حتما 70 -18 وپايپپينگ كار كرده باشدقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۳2207كارخانهشهرك صنعتي جي كارشناس علوم آزمایشگاهلیسانسشیمیزن8 الي 17 ( سه روز در هفته)سه روز در هفته قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۲2204كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدار خانمفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 16تسلط كافي به امور حسابداري وكامپيوترقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۲2203كارگاهشهرك صنعتي جيحسابدار فوق دیپلم /ليسانسحسابداریمهم نیست8 الي 17تسلط كافي به امور حسابداري\‌ وكامپيوترقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۱2201كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد خدماتي وتميز كاريسيكل / ديپلممهم نيست مرد8 الي 17انجام خدمات تميز كاري سالن توليد وامور متفرقه ديگرقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۱2200كارخانهقطب صنعتي قهدريجان اپراتور تولیددیپلم......مرد8 الي 17آشنا به سنگين تراش وكاروسل وبويرينك كارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۱2199كارخانهقطب صنعتي قهدريجان نقشه کش صنعتی خانم لیسانس مکانیکزن8 الي 17مسلط ب نقشه كشي اتوكدقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۱2198كارخانهقطب صنعتي قهدريجان مهندس مكانيك خانم لیسانسمکانیکزن8 الي 17داشتن سابقه كار قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۱2197كارخانهسه راه درچهنقشه كش اتوكد (خانم )فوق دیپلم /ليسانسنقشه کشی صنعتی زن8 الي 17حتما مسلط به اتوكد وكار بادستگاه سي ان سيقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۱2196كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مونتاژکار آقادیپلم /فوق ديپلم فني وهنرستانيمرد8 الي 17داشتن 5 سال سابقه كار وديپلم فنيقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۱2195كارخانهشهرك صنعتي اشترجان كارشناس کنترل کیفيت لیسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمرد8 الي 17داشتن 5 سال سابقه كار بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۱2193كارخانهشهرك صنعتي جيكارمند اداری خانم لیسانسکامپیوتر/ علوم اداري و...زن8 الي 16تسلط به اموراداري وسيستم قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۱2192كارخانهشهرك صنعتي جيكارشناس شيمي خانملیسانسشیمیزن8 الي 16حقوق طبق قوانين سازمان غذا وداروبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۰2191كارخانهشهرک صنعتی سجزیكارگر سادهدیپلم......مرد8 الی 17نداردقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۰2190كارخانهشهرک صنعتی سجزینقاش خودوردیپلم......مرد8 الی 17توانایی کار با پیستوله و پاششقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۰2189دفتر كارطالقانی منشی شركتلیسانسحسابداریزن9-17 توانایی ها : آشنایی کامل به حسابداری و کامپیوتر (اینترنت ) رفعالیت روزانه حسابداری و مدیریت فروشگاه آنلاین (همراه با آموزش ) یک میلیوننداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۰2188دفتر شركت خ شيخ مفيدحسابدارخانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 17حتما مسلط به امور ماليات وقوانين بيمه و تايپبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲۰2187موسسهخ لاهورحسابدار آقا فوق ديپلم يا ليسانسحسابداریمرد8 الي 17حتما داراي 4 سال تجربه كاري وتسلط به قوانين ماليات وبيمهبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۹2186كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت بازرس فروشلیسانس یا فوق لیسانسبازرگانیمرد8 الي 17داشتن تجربه كاري در خصو ص قوانين فروشقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۹2185كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت حراست ،انتظاماتفوق دیپلم......مرد8 الي 17 (شيفيتي )داشتن سابقه كارقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۹2184كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمرد8 الي 17داشتن تجربه كار وتسلط به زبان انگليسيبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۹2183كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس منابع انساني لیسانسروانشناسی صنعتی ،مدیریت زن8 الي 17داشتن سابقه وتجربه كاريبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۹2182كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت مدیر روابط عمومیلیسانسعلوم اداری و رشته های مرتبطمهم نیست8 الي 17داراي تجربه كاري وآشنا به crmقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۹2181كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت مدير دفتر شركتفوق دیپلم /ليسانسترجيحا حسابداری / كامپيوترزن8 الي 17آشنا به امور حسابداري واداري شركتن ومسلط به كامپيوتر وداراي روابط عمومي بالاقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۹2180كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس كنترل كيفيتلیسانسعلوم و صنایع غذاییمهم نیست8 الي 17مسلط به آزمايشگاه ميكروب وشيماييقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۹2179كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت حسابرس لیسانسحسابداریمهم نیست8 الي 17مسلط به امور حسابرسي - ماليات و...بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۹2178كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارشناس كنترل كيفيتلیسانسعلوم و صنایع غذاییزن8 الي 17داراي سابقه كار قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۹2177دفتر كار4 راه گلزارحسابدارفوق دیپلمحسابداریزن8 الي 16مسلط به پارسيانقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۹2176دفتر كارخ مصلي كارشناس فروشلیسانسبرقمرد8 الي 17 (پنجشنبه ها تعطيل) حتما رشته برق با هر گرايش ،ترجيحا داشتن تجربه فروش - جهت تامين قطعات صنعتي مورد نياز شركتها قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۳2175كارخانهشهرك صنعتي مورچه خورت كارگر فنيدیپلم /فوق ديپلم رشته فني وحرفه اي / كار ودانش / هنرستان و..مرد8 الي 17داشتن پايان خدمت - نداشتن معافيت پزشكي -- يك سال سابقه كار فني- سكونت در اصفهان - شاهين شهر _ مورچه خورت -گز -قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۳2174كارخانهشهرك صنعتي جيبرشكار فلزاتدیپلم......مرد8 الي 17داشتن تجربه كافيقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۳2173كارخانهشهرك صنعتي جيجوشکار co2دیپلم......مرد8 الي 17داشتن تجربه كافي قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۲2172كارخانهشهرك صنعتي جيمكانیك صنعتیفوق دیپلممکانیکمرد8 الي 17 . شيفت گردشيشيفت گردشي قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۲2171كارخانهشهرك صنعتي جيتكنسين برق آقافوق ديپلم يا ليسانسمرتبط باشغلمرد 7الي 17آشنايي به امور برق وحدهاي صنعتي قانون كارلاله - جي - خوراسگاندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۲2170كارخانهشهرك صنعتي جيحسابدارخانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن7الي 17آشنايي به نرم افزار حاسبقانون كارخ لاله -ئجي - خورسگاندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۲2169دفتر كارخ سجادحسابدارفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن7/30 الي 15/30تسلط به نرم افزار سايناقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۲2168كارخانهشهرک صنعتی جیبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8 الی 16 پنجشنبه تعطیلتسلط و تجربه کافی بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۲2167كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس بورسلیسانس یا فوق لیسانسترجیحا حسابداریمرد8 الی 16حتما رشته حسابداري وداراي تجربه و تسلط،کافی در امور بورسبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۰2166دفتر كارملک شهركارگر سادهدیپلممکانیکمرد8/5 تا 13/5 و 16/5 تا 19/5جوان و فعالقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۰2165فروشگاهخ امام خميني خ دانش حسابدار خانم آشنا به نرم افزار كارافوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن7/30تا 15/30آموزش با نرم افزار كارا بر عهده شركت استقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۰2164دفتر كارخ 8 بهشت غربيحسابدارخانم آشنا به نرم افزار الماسفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 17حتما مسلط به نرم افزار الماسقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۰2163دفتر كارمحدوده انارك برقکار ساختمان / صنعتي (ماهر ونيمه ماهردیپلمفني مرد8 الي 18اجراي پروژهاي برقي ساختمانهاي مسكوني وصنعتي وآشنا به لوله گذاري وسيني گذاري روزي 50 الي 70 هزار تومان و بيمهنداردناهار - شام - صبحانه ومحل خواب دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۰2162فروشگاهسپاهان شهر حسابدارمسلط به پارسيانفوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن9تا 13 و 17تا 22حتما ساكن سپاهان شهرباشدقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱۰2161دفتر كارمحدوده پل وحيد حسابدار خانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 17مسلط به نوآوران قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۸2160كارگاهشهرک صنعتی جیكارشناس کنترل کیفيت لیسانسصنايع / مكانيكمرد8 الی 16آشنایی کامل به کنترل کیفیتقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۸2159كارخانهشهرك صنعتي اشترجان سرپرست انبار فوق دیپلم......مرد8 الي 17حتما آشنا به نرم افزر انبار ورانددگي با ليفتراك با گواهي نامهقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۸2158موسسه حسابداريخ لاهورحسابدار آقا لیسانس حسابداريمرد8 الي 17تسلط كامل به امور حسابداري وماليات وقاني تامين اجتماعيبالاتر از قانون كار0ندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۸2157كارخانهشهرك صنعتي اشترجان كارشناس خريد لیسانسصنایع / مكانيك / برق مرد8 الي 17ترجيحا رشته هاي مكانيك -صنايع - برق - وبازرگانيبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۸2156كارخانهشهرك صنعتي اشترجان سرپرست توليدفوق دیپلم /ليسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمرد8 الي 17تسلط به برنامه نويسي cnc- آشنا به ابزار برش -بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۸2155كارخانهشهرك صنعتي اشترجان مدير تعمير ونگه داري ( نت )لیسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمرد8 الي 17 آشنا به هيدور ليك وپناماتيك وتجهيزات برقيبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۸2154دفتر كار4 راه علامه امينيسرپرست انبار فوق دیپلم /ليسانسعمران / مكانيكمرد8 الي 17آشنا به نرم افزار مرتبط با انبار داري - آشنا به لوازم تاسيسات برودتي وتطويه مطبوع - قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۷2151كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد آشپز وسر آشپزماهر وكمك آشپزدیپلم /فوق ديپلم ......مرد8تا 16 و16تا 22 (شيفتي)داشتن تجربه كافي پخت انواع غذاها بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۷2150فروشگاهميدان امامفروشندهدیپلم......زن8 الي 170قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۶2149كارخانهخ امام خميني حسابدارفوق دیپلم /ليسانسحسابداریمرد7/30الي 15تسلط به امور حسابدرايقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۶2148كارخانهخ امام خميني كارگر انبارفوق ديپلم مهم نيست مرد7/30الي 15حتما فوق ديپلم قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۵2147سايراصفهان و حومهراننده پایه 2دیپلم......مرد8 الی 17داشتن روابط عمومی بالاقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۵2146كارخانهشهرك صنعتي رازيسرپرست انبار دیپلم /فوق ديپلم مهم نيست مرد8 الي 18تسلط به نرم افزار انبار وترجيحا سابقه كار در زمينه فولادبالاتر از قانون كاراكثر نقاط دارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۵2145كارگاهفلكه تاكسي راني كابینت سازدیپلم......مرد8 الي 17بعد از سه ماه بيمه ميشودروز مزدي ( در حد اداره كار )نداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۲2144كارگاهخ جي كارشناس دفتر فنيلیسانسعمرانمرد8الی18اشنا به مباحث فهرست بها و دفتر فنی و صورت جلسات تعدیل لایحه تاخیراتبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱2142كارخانهناحيه صنعتي دولت آبادحسابدار‌(آقا )فوق دیپلم /ليسانسحسابداریمرد8 الي 17تسلط كامل به كليه امور حسابداري( ماليات - ارزش افزوده - ...بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۳/۱2139كارخانهشهرك صنعتي موچه خورت جوشکار آرگوندیپلمممهم نيست مرد8 ال 170بالاتر از قانون كاراكثر نقاط مهم شهردارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۳۱2138كارخانهشهرك صنعتي علويجهمكانیك صنعتیفوق دیپلم......مرد8 الي 17داشتن سابقه كار ،وتوانايي كار در ارتفاع وتعمير جرثقيل هاي سقفيبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۳۱2137نمايندگي خودروبلوار ملت خدماتيدیپلممهم نيست مرد9الي 21 ( گردشي) -جوان و پر انگيزه ومورد وثوق - جهت امور خدماتي شركتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۳۱2136فروشگاه قطعات خودروشاهپورجديد حسابدارخانم فوق دیپلم /ليسانسحسابداریزن8 الي 17مسلط به پارسيانقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۳۰2135كارخانهشهرك صنعتي رازيكارمند اداریلیسانسعلوم کامپیوترزن8 الي 17 ( پنجشنبه تعطيل)تسلط به امور اداري شركت اعم از اداري - بايگاني - ثبت سند - وتاحدودي آشنا به زبان ترجيحا ساكن شهرضا ؛ بهارستان ؛ سپاهان شهر قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۳۰2134كارخانهشهرك صنعتي رازيبرقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8 الي 17 ( پنجشنبه تعطيل)تسلط به تعميرات برقي كارخانه قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۳۰2133فروشگاهخ پنج رمضانراننده لیفتراکدیپلم......مرد8 الي 17داشتن گواهينامه ويژهقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۹2132دفتر كاربزرگمهرفروشندهلیسانسکامپیوترمهم نیست9 الی 18 مهارت بازاریابی و فروش تلفنی؛ اصول مذاکره ومشاوره تلفنی ، پیگیری مرسولات ، برنامه ریزی ،تسلط به کامپیوتر (آفیس ، اینترنتقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۷2131دفتر كارخ آپاداناكارمند اداری مسلط به انگليسيلیسانسزبان وادبیات انگلیسیزنساعت متغيرتسلط به كامپيوتر وزبان انگليس جهت ارتباط با مشتريان خارجي واينترنت لازم استثابت وپورسانت نداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۷2130كارگاهشهرك صنعتي محمد آبادمهندس مكانيك ( جامدات - سيلات )لیسانسمکانیک / ماشين ابزار/ ساخت وتوليدمرد8 الي 17توانمند وعلاقمندي به كارقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۷2129كارگاهشاهپورجديد ......لیسانسصنایعمرد8 الي 17آشنا به اندازه گيري ابزار آن ونقشه خوانيقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۷2128كارگاهشاهپورجديد تكنسين الكترونيك لیسانسالكترونیکمرد8 الي 17آشنا به مدارهاي الكترونيكقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2127كارگاهبازار میدان امامكارشناس شيمي لیسانسشیمیمرد8 الی 17توانمندی ، دقت ، داشتن انگیزه کاری، قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2126كارخانهشهرک صنعتی سگزیكارمند اداری،خانملیسانسعلوم اداری، کامپیوتر و....زن8 الی 17تسلط،به امور اداری وکامپیوترقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2125كارخانهشهرک صنعتی سگزیآشپز خانم برای شرکتدیپلم......زن8 الی 17توانایی طبخ غذا برای کارکنان شرکت به تعداد 15 نفرقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2124كارخانهشهرک صنعتی سه راه مبارکهراننده لیفتراکدیپلم /فوق دیپلم......مرد8 الی 17ترجیحا ساکن محدوده دروازه شیراز و بهارستان و سپاهان شهرقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2123مطبخ طیبمنشي مطبدیپلم /فوق دیپلم......زن15 الی20داشتن سابقه کار موثرقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2122کافه تریاخ پروینصندوق داردیپلم /فوق دیپلممرتبط با شغلزن9/3/ 16/30نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2121سايرملک شهر نگهبان ( انتظامات )دیپلم......مردشبانه وروزینگهبان شبانه روز بجز روز جمعهقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2120كارخانهخ درخشانحسابدارفوق دیپلمحسابداریزن8 الی 20تسلط،به کلیه امور حسابداریقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2119دفتر كارشهرک صنعتی دولت آبادحسابدارفوق دیپلمحسابداریزن9 الی 20تسلط به نرم افزار شایگانبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2118دفتر كارخ پروینكارمند اداریلیسانسبازرگانیزن8 الی 16تسلط،به کامپیوتر وامور اداریقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2117سايرسپاهان شهر نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مرد15 الی20ترجیحا ساکن سپاهان شهرقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2116سايرارغوانیهمدير داخليدیپلم......مرد8 الی 20توانمندی مدیریت بر کارگران قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2115ورزشیارغوانیهنظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مرد8 الی 20علاقمندی، توانایی قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2114فروشگاهبازار میدان امامفروشندهدیپلم......زن8 الی 18علاقمندی، دقت ، مشتری مداریقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۲/۲۶2113فروشگاهبازار میدان امامحسابدارفوق دیپلمحسابداریزن8 الی 18مسلط به کلیه امور حسابداریقانون كارنداردندارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ مرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان