روند دريافت معرفي نامه اينترنتي

جهت دريافت معرفي نامه اينترنتي؛ شغل منطبق با شرايط خود وكارفرما را از ليست مشاغل با دقت انتخاب نموده و روي لينك " اخذ معرفي نامه " كه مقابل هرفرصت شغلي قرار دارد كليك كنيد.

تذکر : استفاده از این سرویس منوط به عضویت در سایت است
فرصت های شغلی
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارمحل فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسساعت کارشرایط اختصاصیحقوقسرویسناهاراخذ معرفی نامه
۱۳۹۷/۱۱/۳۰2737دفتر كارفردوسي کارمند اداریدیپلم......زن8 الي 17مسلط به كامپيوتر قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۳۰2736كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتدریل کار دیپلم......مرد7.30الی15.30دریل کار مسلط به نقشه خوانیقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۹2735دفتر كارمیدان انقلابحسابدار ارشدفوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیست8الی 17تسلط کانل به حسابدارری امور مالیات - ارزش افزدوده و.. بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۹2733كارخانهاتوبان فرودگاهحسابدار3 نفر فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزن7/30الی 16حتما مسلط به پارسیان وساکن خ پروین - میدان لاله - چمرانقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۹2732كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر خط تولیددیپلم......مردشیفت گردشی 12 ساعتنداردقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۸2731فروشگاهسه راه کهندژکارشناس فروشفوق دیپلم......هر دو8الی 17نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۸2730كارگاهشهرک صنعتی دولت آابدجوشکار برقدیپلم......مرد8-17جوشکار فنی جهت ساخت دستگاهقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۸2729دفتر كارميدان انقلاب حسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیست8 الي 17مسلط به امور مالي به مالياتي وارزش افزودهبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۸2728كارخانهشهر صنعتي جي......لیسانسصنایعمرد8 الي 16مهم نيستقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۸2727كارخانهجيحسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیست8 الي 16حسابدار معموليقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۸2726كارخانهشاهپور جديد حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8 الي 16مسلط به پارسيان ونوآوران قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷2725كارگاهشاهپور جديد حسابدار لیسانس حسابداریزن8 الي 14.30خانم محجبه غير چادري باشد قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷2724سايرنظر شرقي فن آوري اطلاعات itفوق دیپلمکامپیوترزن8 الي 17مهارت در كار قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷2722كارخانهخميني شهر منشی شركتلیسانسمهم نیستزن8 الي 16با روابط عمومي بالا قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷2721دفتر كاردروازه شيراز حسابدار فوق دیپلمحسابداریزن8الي16مسلط به همكاران سيستم وامور مالي بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷2720كارگاهجيجوشکار co2دیپلم......مرد8 الي 17داشتن تجربه کار الزامی استبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۷2719سايربلوار كشاورز معمارفوق لیسانسعمرانمرد8 الي 15.30طراحي سازه /مسلط به نرم افزار sap/مسلط به زبان انگليسي بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۴2718كارخانهشرك صنعتي مباركهخدماتيدیپلم......زن8 الي 17مسلط به پذيراي قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۴2717دفتر كارتوحيد تحصيلدار( کار پرداز)فوق دیپلم......مرد8 الي 17مسلط به كار بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۴2716دفتر كارتوحيد خدماتيدیپلم......مرد8 الي 17مهم نيستقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۴2715دفتر كارميدان شهدامنشی شركت دیپلممهم نیست زن8 الي 17نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۳2714سايرمیدان تره بار مامور وصول مطالباتدیپلم......مرد6تا 14داشتن تجربه بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۳2713سايرمیدان تره بار حسابدار دیپلمحسابداریمرد4 صبح تا 14آشنابه حسابداری وکامپیوتربالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۳2712كارخانهشهر صنعتي اميركبير کارمند اداری (خانم )دیپلم......زن8 الي 17حتما محجبه باشد قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۲۱2711كارخانهاستان اصفهانفروشندهفوق دیپلم......هر دو9الی13 و 16:30 الی21:30روابط عمومی بالا-ظاهر آراسته-دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت-محدوده محل سکونت خیابان رهنان قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۸2710كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد حسابدارارشد آقا لیسانسحسابداریمرد8 الي 17در سطح مدير مالي كه مسلط به كليه امور حسابدار يبالاتر از قانون كارهزینه سرویس هزینه ناهار دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۸2708كارخانهابتداي جاده انرژي اتمي ورقکاردیپلم......مرد8 الي 17آشنابه ورق كاري وصنايع فلزي قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۷2707كارگاهشهرک صنعتی جیجوشکار co2دیپلمساخت و توليدمرد7/5 صبح الی 16/5 عصرمتعهد به امور محولهقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2706كارخانهشهرك صنعتي سجزيسرپرست خط تولیددیپلم / فوق دیپلم......مردشيفتي بصورت گردشيحتما سابقه كارسرپرستی خط تولید ویا سر شیفت داشته باشد توافقیداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2705كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارگر خط تولیددیپلممهمم نیست مردشيفتي بصورت گردشيمهم نيستقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2704كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارشناس بازرگاني خارجي خانم لیسانسمترجمی زبان انگلیسیزن8 الي 17مسلط به زبان انگليسي داشتن تجربه کاریتوافقی داردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2703كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارشناس بازرگاني خارجي خانم لیسانسمترجمی زبان عربزن8 الي 17حتما مسلط به زبان عربي توافقی داردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2702كارخانهشهرك صنعتي سجزيمکانیک جرثقیل های سقفی دیپلم / فوق دیپلم مکانیکمرد8 الي 17مسلط به تعميرات ماشين آلات صنعتي وجرثقيل هاي سقفي بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۶2701كارخانهشهرك صنعتي سجزيمکانیک صنعتیلیسانسمکانیکمرد8 الي 17حتما ٌمسلط به تاسيسات وتعميرات پمپ آبتوافقی داردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۵2700فروشگاهخيابان لاهور کارگر سادهدیپلم......مرد8الي14و16الي23جهت تخلیه بار وسایر امور فروشگاهبالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۵2699كارخانهچهارباغ بالاکارشناس فروشفوق لیسانسمدیریت بازرگانیمرد8 الي 17مسلط به كار با روابط عمومي بالا بالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2698كارخانهشهر ك صنعتي صفهکارگر سادهدیپلم......مرد6الي18مسلط به كار قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2697سايردروازه دولت کارگر سادهدیپلم......مرد7.30الي15يا15الي23اهل اصفهان باشد قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2696سايردروازه دولت گارسوندیپلم......مرد7.30الي15يا15الي23مسلط به زبان انگلیسی قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2695كارگاهميدان امام کارگر طلا سازی دیپلم......مرد8 الي 17مهارت در كار قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2694كارگاهمیدان امامحسابدار لیسانسحسابداریمهم نیست8 الي 17مسلط به نرم افزار پارسيانقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2693كارخانهشهر ك صنعتي مباركهکارشناس فروشفوق دیپلمبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزن8 الي 17مسلط به كامپيوتر وفروش قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۴2692كارخانهخيابان جيدیپلم برق ( نصاب وسرویس کار آسانسور )دیپلمبرقمرد8 الي 17 نصاب وسرویس کار آسانسور همراه با اموزش قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۳2691سايراصفهانبازاریاب دیپلم......زن۸الی ۱۶نداردقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۳2690كارخانهناحیه صنعتی حبیب آباد مهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمرد8الی 17تسلط به برنامه نویسی دلتا - ذیمنس - plcتوافقی نداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۳2689كارگاهشرکت شهرکهای صنعتی کارشناس ابزاردقیق لیسانسابزار دقیقمرد8الی 17حتما ساکن محدوده میدان جمهوری وخ امام خمینی باشدقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۱2688دفتر كارخيابان فرشادي کارشناس فروشلیسانس مدیریت بازرگانیمهم نیست8 الي 17مسلط به آفيس بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۱2687كارخانهكنارگذار اتوبان شهيد شيرازي کارشناس فروشفوق دیپلممعماریمرد8 الي 17مسلط به وورد و اكسل -اشناي به اسناد انبار بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۱2686سايرجهارباغ خواجونقشه کش صنعتی سه بعدی لیسانسمعماریزن8 الي 17مسلط طراح سه بعديقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۰2685دفتر كارگردشگریکارمند آژانس هواپيمايي (کانتر فروش )دیپلم / فوق دیپلمترجیحا ریاضی زن8:30 الی 17با ادب وبا شخصیت قانون کار نداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۰2684كارخانهحسابداریحسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیست7/5تا16/5تجربه حسابداریبالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۸2683كارگاهشهرك صنعتي محمود آباد تزریقکار پلاستیک دیپلم......مرد8 الي 17مسلط به دستگاه هاي تزريق بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۸2682كارخانهشهرك صنعتي سجزيراننده لیفتراکدیپلم......مردشيفتي بصورت گردشيداشتن گواهینامه ویژه وسابقه کارالزامی بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۷2681كارخانهشهر صنعتي جيکارشناس شیمی آقالیسانسشیمیمهم نیست8 الي 17درزمينه مواد پليمري سابقه داشته باشدبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۷2680رستورانخانه اصفهان انبارداررستوراندیپلممهم نیستمرد----سابقه كار در انبارداری رستوران الزامی استقانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۷2679رستورانخانه اصفهان صندوقداررستوراندیپلم......زن----مسلط به كار قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۷2678رستورانخانه اصفهان سالن دار رستوران دیپلم / فوق دیپلممهم نیستمرد----خوش تيپ- قد بلند و داراي تجربه سالن داری توافقیندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۷2677كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد نگهبان فوق دیپلم......مرد8 الي 17حتما مسلط به آفيس وداراي سابقه نگهباني بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۷2676كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد کارشناس بهداشت حرفه ای خانم لیسانسبهداشت حرفه ای زن8 الي 17مسلط به كار بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۷2675كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد تزریقکار پلاستیک فوق دیپلمپلیمرمرد8 الي 17فوق ديپلم پليمر مسلط به تزريق كار حرفه اي بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۷2674كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد طراح گرافیک خانم فوق دیپلم /لیسانسطراح گرافیکزن8 الي 17مسلط به كار گرافيك وفتوشاپبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۷2673كارخانهشهرك صنعتي محمود آباد خزانه دار (تحصيلدار)فوق دیپلم /لیسانسمهم نیستمرد8 الي 17داشتن تجربه الزامی استبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۷2672كارگاهشاهپور جديد حسابدار آقا فوق دیپلم......مرد8الي18مسلط به نرم افزار پارسيان بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۷2671كارگاهشاهپور جديد کارگر سادهدیپلم......مرد8الي18مهم نيست قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۶2668كارخانهكنارگذار اتوبان شهيد شيرازي تحصيلدارفوق دیپلم......مرد8 الي 17مسلط به كار قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۶2667كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادجوشکار co2دیپلم......مرد8 الي 17مسلط جوشكار2coواستيلقانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۶2665كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادمکانیک صنعتیلیسانسمکانیکمردشيفتي بصورت گردشيتجربه در كار در زمينه تعمير ديگ هاي بخار_ کمپراسروها های هوایی - هیدرولیک بالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۶2664كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادراننده لودردیپلم......مردشيفتي بصورت گردشي 7 تا 15 ؛ 15 تا 23؛ 23 تا 7 صبحمسلط به كاربالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۶2663كارخانهشهرك صنعتي دولت آباد راننده لیفتراکدیپلم......مردشيفتي بصورت گردشي 7 تا 15 ؛ 15 تا 23؛ 23 تا 7 صبحمسلط بكار بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۳2661كارگاهخیابان امام خمینیتكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکهر دو8 الی 17نیروی فنیقانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱2657كارخانهكنار گذر اتوبان شهيد شيرازي برقکار صنعتی فوق دیپلمبرقمرد8 الي 17مسلط به كار اجراي تاسيسات وتهويه مطبوع بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱2656كارخانهكنار گذر اتوبان شهيد شيرازي جوشکار co2دیپلم......مرد8 الي 17مسلط به كار جوش كار بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱2655كارخانهشهرك صنعتي سجزيمکانیک صنعتیفوق دیپلم مکانیکمرد8 الي 17مسلط به تعمير پمپها وتجهیزات کارخانهبالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱2654كارخانهشهرك صنعتي سجزيانبارداردیپلم......مردشيفتي بصورت گردشيمسلط به كامپيوتر بالاتر از قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱2653كارگاهچهارراه تختي کارگر ساده زن ( موم زنی )دیپلم......زن9الي 15در زمينه موم زني كار كرده باشد قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۱/۱2651سايرعلویجهکارشناس ایزولیسانسایمنی وبهداشتمهم نیست8-14:30کار بصورت پروژه ای هست قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۲۹2645سايرشاهپور جديد برقکار صنعتی لیسانسبرقمرد8 الي 17تجربهومهارت لازم به كار بالاتر از قانون كارندارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۹2624دفتر كارخ سجاد مهندس صنایع مسلط به کنترل پروژهلیسانسصنایعمرد8 الی 171- حضور در محل پروژهای خارج استان 2- دتسلط کامل بر نرم افزارهای : MSP,PRIMAVERA و نرم افزارهای صورت وضعیت همچون تکسا و OFFICE تسلط بر تهیه لایحه تاخیرات و تعدیل در پروژهبالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۷2612كارخانهشهر صنعتي جيکارگر سادهدیپلم......مرد8 الي 17مهارت در كار قانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۵2603كارخانهشهرك صنعتي سجزيمکانیک صنعتیدیپلم / فوق دیپلممکانیکمرد7الي19مهارت در كار قانون كارنداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۳2597كارخانهشهر صنعتي جيزنگ کار استاتیک ( سرپرست)لیسانسمهم نیستمرد8 الي 17رنگ كاراستاتیک باسابقه بالا بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۳2596كارخانهشهر صنعتي جيسرپرست تزريقلیسانس......مرد8 الي 17داشتن 6 سال سابقه تزریق بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۱۳2595كارخانهشهر صنعتي جيمهندس صنایع (سرپرست خط مونتآژ)لیسانسصنایعمرد8 الي 17سرپرست مونتاژمهندس صنايع بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۱۰/۶2576كارخانهشهرك صنعتي سجزيکارگر خط تولید دیپلممهم نیستمردشیفتی - گردشی يك هفته آزمايشي بدون حقوق -بیمه بلافاصله پس از پذیرش - پرداخت حقوق ماهیانه ممکنه با تاخیرهمراه باشدقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۸2561دفتر كارشهرك صنعتي دولت آباد طراح سه بعدیلیسانسمعماریزن8 الي 17طراحي سه بعدي با نرم افزارومهندسي معماري تسلط به اتوكد -اسكچاپ ؛زد براشقانون كارداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۷2556كارخانهشهر ك صنعتي دولت ابادکارگر سادهدیپلم......هردو7الي17 برای آقایان - 7 صبح الی 15 خامنها سه روز 7تا 18 با ناهارسرویس از پروين -لاله -خ امام رضا- گلستان -غرضی - دولت اباد - چمران - سه راه ملک شهر - گزقانون كارداردسه روز دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۴2545كارخانهشهرك صنعتي سجزيمهندس مكانيك ساخت وتوليدلیسانسمکانیکمرد8 الي 17 مهندس مكانيك ساخت وتوليد داراي سابقه كار بالاتر از قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۲۴2543كارخانهشهرك صنعتي سجزيتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمرد8 الي 17آچار بدست ودارا ي سابقه كار قانون كاردارددارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۹2535دفتر كارخ چهار باغ خواجوکارشناس بازرگاني داخلي وخارجیلیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیزن8الی 17مسلط به اصول بازرگانی داخلی وخارجی - مکاتبات اداری قوعد تجارت داخلی وبین الملل- وامور قراردادها وزبان انگلیسیحقوقو ثابت +پورسانت + پاداش نداردندارد دریافت
۱۳۹۷/۹/۱۹2534دفتر كارسجادمهندس برق قدرت / الکترونیکلیسانسبرقمرد8 الي 17توانايي در زمينه اتوماسيون صنعتي -شبكه صنعتي -پروتكل هاي مربوطه -تجربه برنامه نويسي سايت و مانيتورينك و كنترل plc زيمينس سري 400بالاتر از قانون كارنداردندارد دریافت

 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان