تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایششهرستان محل سکونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۷حسن پردل نژاد علوم تجربی-اصفهان تعمیركار موبایل وتلفن رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۷نسرين عطا پورصنایعتوليد صنعتي اصفهان مدرس (مربي) رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۷رخساره علي حسيني علوم اداریامور ادارياصفهان كارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۷حسين ايزدي ماشینهای کشاورزی-اصفهان كارگر طلا سازي رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۷اكرم زماني مدیریت mbaمديريت بازرگاتني اصفهانكارشناس بازرگاني خارجي رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۷فاطمه شمس حسابداریمالياصفهان منشي مطب رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۷فاطمه پاك نژاد مدیریت دولتی-اصفهانكارشناس تبليغات رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۷مجتبي طاهري معماریساختماناصفهان مرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۶نداخلجیصنایعگرایش درتمامی زمینه رشته صنایعاصفهانكارشناس كنترل كيفيت رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۵فاطمه گلشنيمدیریت بانکداریمديريت اصفهان كارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۵مريم طغراييمعماریمعمارياصفهان مرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۵زهرا طبرزدي صنایعتوليدي صنعياصفهان مرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۵شاهيننيازي مطلقحسابداریحسابدارياصفهان حسابدار ارشد رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۵مهدي سيانيبرقتعميراتاصفهان كارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۵مريم معاون  اصفهان كارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۵سیده راضیهپیروزیحسابداریحسابداریاصفهانفروشنده رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۵نسیمراسخحقوقجذا وجرم شناسیشاهين شهركارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۵گلشنبخشی  اصفهانكارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۵پروانهفولادیعلوم تجربی شاهين شهركارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۴نرگسمرادیبرقالکترونیکاصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۴اصغرفرساددوستتكنولوژي پرورش دام امورداماصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۳امیرصباغیبرققدرتاصفهاناتوماسيون صنعتي رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۳امیندرویشیمهندسی مدیریت پروژه اصفهاناپراتور ... رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۳فرینازاقاشریفیانمدیریت بازرگانیتحولاصفهانحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۲جابرراستیزیست شناسیعمومیاصفهانمهندس پايپينگ رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۲هاديشيرازي آقا گلي  اصفهانمونتاژکار رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۲حميدرضاهارلوندبرققدرتاصفهانبرقکار صنعتی رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۱امیدعلیزادهعمرانساختماندورود  رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۱سمرحدادیانرباتیك اصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۱فاطمهشفيعي نيك آباديكامپیوترنرم افزاراصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۱سمیهخسروی قلعه شاهیطراحی لباس وپارچه شاهين شهركارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۵/۲۰محمد حسندهقانیجوشکاریکاردانشاصفهاناپراتور تولید رزومه
۱۳۹۷/۵/۱۹محمد جواد شریفی دارانیفناوری اطلاعات و ارتباطاتشبکه کامپیوتریدارانپشتيبان شبكه رزومه
۱۳۹۷/۵/۱۹میلادجانی قربانعلوم و صنایع غذاییصنایع غذاییاصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۵/۱۹محبوباخلاصی  اصفهانبازاریاب رزومه
۱۳۹۷/۵/۱۷سمیهکشاورز شهرستانیهنرهای تجسمیهنراصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۵/۱۶سپیدهکریمیشیمیتجزیهتهرانمدیر كنترل كیفیت رزومه
۱۳۹۷/۵/۱۶زهره جزینی كامپیوتر درچه   رزومه
۱۳۹۷/۵/۱۶الهههاشمیشیمیکاربردی کاتالیستخميني شهر   رزومه
۱۳۹۷/۵/۱۴علی کیانی مهندسی شیمی گازايذهكارشناس شيمي رزومه
۱۳۹۷/۵/۱۳الههشاه سناییمدیریت صنعتیتولیداصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۵/۱۳الههصادقیحسابداریمالیاصفهانحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۵/۱۱امیرحسینقدسیهاظهار نشدهصنایعاصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۵/۹فهیمهقاسمیمعماری اصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۵/۹زهرادرینیعلوم تربیتیپیش دبستاناصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۵/۷مريمكريميریاضی محضمحضشاهين شهركارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۵/۷نعیمه سلیمی علوم تجربی اصفهان مونتاژکار رزومه
۱۳۹۷/۵/۷مریممهرابی کوشکیحسابداریحسابداریاصفهانحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۵/۶عرفانملکیمکانیکسیالاتاصفهاننقشه کش صنعتی رزومه
۱۳۹۷/۵/۳اميراكبرزادهفناوری اطلاعات و ارتباطاتشبكهشاهين شهراپراتور كامپیوتر رزومه
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ مرداد
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان