تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایششهرستان محل سکونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲۹مریمصدیقی سامانیمعماری اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲۶اصغربهبودیصنایعمدیریت سیستم و بهره وریاسلامشهركارمند اداری رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲۵محمدرضافریادرس......مترجمی زبان آلمانیاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲۴امینجنابی دهکردیمهندسی شیمی پدیده های انتقالاصفهان-بهارستانكارشناس تحقيق وتوسعه رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲۱احسانعادل دوستصنایعاتوماسیونخوراسگان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۷الههصادقی  علويجه  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۶نیلوفرغلامیعلوم اجتماعیپژوهشگریاصفهانمترجم زبان انگليسی رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۵حمیدرضا زندیهفناوری اطلاعات و ارتباطاتitتهرانبازاریاب رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۲بهنازعسگری پورمعمارینقشه کشی معماریخميني شهرطراح داخلي رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۱باقرکریمیبرقانتقال و توزیعاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۰محمدعباسیمکانیکطراحی جامداتاصفهانطراح صنعتي رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱۰حسینعبدی فردمکانیک استهبان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۸سعیدابراهیمیمواد و متالورژیمتالورژیاصفهانكارشناس تحقيق وتوسعه رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۸مریممحمدی مبارکهشیمیکاربردیدرچهمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۷احمدفرازنده شهرکیساخت و توليدطراحی ونقشه کشی صنعتیاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۷محمدحسینکاظمیبرقالکترونیکاصفهاننت ( نگهداری وتعمیر) رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۶محمدسنایی فرعلوم انسانی اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۳سحرامین الرعایابهداشت حرفه ای اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۲علیمهدویحسابداری اصفهانانباردار رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱النازحقیقت شعارحسابداریحسابداریتهرانحسابدار رزومه
۱۳۹۶/۱۱/۱سید امیدابطحی فروشانیمکانیکساخت و تولیداصفهانكارشناس كنترل كيفيت رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۲۶زهرههمتیان  تهران  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۲۱مسعودقربانیمدیریت بازرگانی اصفهانكارمند اداری رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۲۱یونسدوستیانعمرانسازهبروجنمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۹مهدیسیانیبرقتعمیرات ونگهداریاصفهانكارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۸مسعودظریفیمواد و متالورژیصنعتیاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۸علیرضا شفیعی برقالکترونیکفلاورجان   رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۷عبدالرسولعابدیمکانیکتاسیساتشاهين شهرمدير اجرايي رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۷عباسعلیکریمیصنایعتکنولوژی صنعتیشاهين شهر  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۶پروینسیاه مردمواد و متالورژیشناسایی و انتخاب مواداصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۴فرحنازخیامباشیکامپیوترنرم افزاراصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۱۱زهراباقری  اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۸ابراهیماسکندریبرقالکترونیکبهارستانتكنسين الكترونيك رزومه
۱۳۹۶/۱۰/۴سجادربیعی اصلحقوق اصفهانكارشنلس حقوق رزومه
۱۳۹۶/۹/۲۸روح الهداودیپلیمرصنایع پلیمراصفهانسرپرست كارگاه رزومه
۱۳۹۶/۹/۲۶امینحاتمی شهماروندیمدیریت صنعتی فولادشهر  رزومه
۱۳۹۶/۹/۱۲مائدهکریمی  اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۹/۷فرزادکریمپوربرقکنترلاصفهان - سپاهان شهر  رزومه
۱۳۹۶/۹/۱هادیمحمودیصنایع شیمیایی اصفهان كارشناس شيمي رزومه
۱۳۹۶/۸/۲۴غنیهزهیریکامپیوترنرم افزار شوشتراپراتور كامپیوتر رزومه
۱۳۹۶/۸/۲۳مسعودسعیدی زاده اصفهانی مکانیکطراحی جامداتاصفهانطراح صنعتي رزومه
۱۳۹۶/۸/۲۰نیلوفریزدانیروانشناسی عمومیعمومیاصفهانمرتبط با رشته تحصيلي رزومه
۱۳۹۶/۸/۱۴امیر حسیننقیمکانیکسیالاتاصفهانسرپرست خط تولید رزومه
۱۳۹۶/۸/۹علیرضا شاهمرادیبرقالکترونیکاصفهانبرقکار صنعتی رزومه
۱۳۹۶/۸/۶مهنازمیرمحمدصادقی......شیمی تجزیهاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۸/۱حسینامینی  اصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۷/۲۱سجادغلامیکامپیوترفنی حرفه ایفسا.ششدهاپراتور كامپیوتر رزومه
۱۳۹۶/۷/۱۸رحمانصالحی پورمهندسی ايمنی صنعتی ومحيط كارایمنی صنعتیاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۷/۱۲امیناحمدیان برققدرتاصفهان  رزومه
۱۳۹۶/۷/۱۲ساماندهدار  سياهکل  رزومه
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان