تاریخ ثبت نامنامنام خانوادگیرشته تحصیلیگرایشمحدوه سكونتشغل پیشنهادیمشاهده رزومه
۱۳۹۷/۱۲/۴مرجان بنده عليحسابداری----مارزان حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۱۲/۴سکینهبابازادهمدیریت بازرگانی کاسه گر محله  رزومه
۱۳۹۷/۱۲/۲مصطفيحكمتي ......---خميني شهر   رزومه
۱۳۹۷/۱۲/۱وحيد افشاري کامپیوتركامپيوتر جي سرپرست انبار رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۳۰آرزوفرهاديمدیریت صنعتی---بهارستانکارشناس فروش رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۲۹حمید رضاضیاییساخت و توليدماشین ابزارشيخ طوسي غربي منطقه 10اپراتور cnc رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۲۹نیما میرزائی علی عربیساخت و توليدماشین ابزارکاوهاپراتور cnc رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۲۸محسن دوست محمديمکانیکخودروشهرك قدس کارگر فني رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۲۸مينا احمد خواه پژوهش هنرپژوهش هنر جي   رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۲۸پريسا ضيائيان ریاضی---ولي عصر کارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۲۷خليل جان زاده مهندسی کشاورزیمهندسي ابياري خواجه عميد حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۲۶نویددهقانیادبیاتعلوم انسانیچمرانکارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۲۵لادبنبهداروندانبرققدرتبهارستانکمك حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۲۳رضابيابانكي مواد و متالورژیاستخراجيمسجد لبنانکارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۲۰سید علیاثنی عشریبرققدرتکاوهبرقکار صنعتی رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۸هاجرخدامیجغرافیابهسازی ونوسازیمنطقه??  رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۸جوادتوکلیمعدناستخراج و مکانیک سنگپيربکرانمهندس ناظر رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۷سعیداکبریمکانیکساخت و تولیدخيابان امام خميني. ورودي خانه اصفهان  رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۷محمد زاهدي سوداني حسابداریحسابداريلاله شمالي کارگر ريسندگي رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۶هومنپور محمدي علوم تجربی---شاهين شهر کارگر خط تولید رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۶علي وزيري روابط عمومی فني حرفه اي امام خمينيکارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۶سجاد صادقي مدیریت صنعتی---ملك شهر کارمند اداری رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۵علیمرادی عسکرابادی معماریمعماریملک شهرتكنسين عمران رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۵محمد حبيبي  كاوهنگهبان رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۵سعید انصاری سامانیحسابداری خانه اصفهان حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۴علیوزیریالكترونیکفنی حرفه ایملکشهرنگهبان رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۴فرشيد پرتو کشاورزی----شاهين شهر تزریقکار پلاستیک رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۴عليزماني شیمیصنايع شيمياييسپاهان شهر مرتبط با رشته / مهارت رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۳آسیهقفقازیمدیریت وبازرگانی دریاییگمرکیدرمانگاهحسابدار رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۲محمد مهدیصالحیانبرقالکترونیکطالقاني  رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۱سميهاسماعيليکشاورزیعلوم باغباني رزمندگان مرتبط با رشته / مهارت رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۱مرتضي تركي هرچگاني   قائميهجوشکار co2 رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۱عباس براتي   پروين مونتاژکار رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۰علي مهر جوئي حسابداریحسابداريگلخانه حسابدار رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۱۰مريم الساداتحسينيعکاسیعكاسيابوالحسن اصفهاني عكاس رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۹مهرداددادراست کامپیوتر---------راننده لودر رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۹سيد محسن پور اسماعيلي ادبیات----آل محمد راننده لیفتراک رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۹امير حمزه امير حاجلوادبیات---كاوه  رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۸زينت بابا صفري معماریتكنولوژي معماري امامخميني طراح سه بعدي رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۸علي بكراني برقبرق صنعتي پيربكرانراننده لیفتراک رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۷محمد سلطاني ......------راننده لودر رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۷مهردادرحيميبرق---گلزار راننده لودر رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۷پريسا نظريصنایعصنايع غذاييجيکارشناس کنترل کیفيت رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۷شهربانو درخشاني ......---سميرم پرستار سالمند رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۵زینتباباصفریمعماریمهندسی تکنولوژی معماری11طراح سه بعدي رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۴حميد كد خدائي   صمديه لبافلوله كش رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۴جلالمحمودي......---سجزي خدماتي رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۴اميدرمضاني الكتروتكنیک---جي کارگر ساده رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۴نازنیننیک فرجام...... پرديسمونتاژکار رزومه
۱۳۹۷/۱۱/۳محمد حيدريان حسابداریحسابداريبرخوارحسابدار رزومه
12345678910...
 
 
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند
 
 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان
شرکت نمایشگاههای بین المللی تهران
شرکت نمایشگاههای استان اصفهان
اداره کل صنعت،معدن ،تجارت
هیئت امنای شهرک صنعتی امیر کبیراصفهان
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل کار ؛ رفاه وتامین اجتماعی استان اصفهان