فرم تقاضای تماس با کارفرمایان


كارجوی محترم : چنانچه مایلید پس ازمشاهده لیست فرصتهای شغلی بدون ثبت رزومه در سایت شخصا با شرکت متقاضی تماس بگیرید فرم زیر را تکمیل کنید.

تذکر1: مدت اعتبار استفاده از این سرویس حداکثر سه ماه می باشد.

تذکر2: کد دسترسی شما پس از وصول درخواست به شما اعلام می شود.

تذکر3: شغل درخواستی باید مبتنی بر دانش ؛ مهارت ؛ تجربه وعلاقه مندی شما باشد.


دلایل عدم تمدید یا لغو درخواست:

  1. عدم اعلام نتایج مصاحبه با شرکتهای متقاضی شغل.
  2. استفاده غیر مجاز از سرویس.
  3. نقض توافق وتعهد فی ما بین.

تعهد:
کارجو ضمن التزام به موارد مندرج ؛ متعهد میگردد در صورت استخدام قطعی در شرکت پذیرنده حق الزحمه کاریابی را طبق دستورالعل وزارت کار پرداخت نماید.
* جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 09133156272 تماس حاصل فرمایید.

* نام:
* نام خانوادگی:
* تلفن همراه:
* کد ملی:
* شرح شغل درخواستی:
* شارژ اعتبار سه ماهه:
* روش پرداخت:
* شماره سند واريز/ شماره پيگيری:
* نام بانك / شعبه:
* تاریخ پرداخت: 
Skip Navigation Links.
 
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
 
 
کاربر مهمان خوش آمدید
۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد